Přihlášení je na úvodní stránce

SumářI 2019 - co to je?

Internetová verze slouží k zápisu úlovků za rok 2019. Podmínkou vstupu je registrace zpracovatele a jeho přiřazení zpracovávané místní organizaci. Počet zpracovatelů místní organizace není nijak omezen a je řízen na základě práv uživatele. Zápis je vhodný pro menší organizace i pro velké pokud záznamy pořizuje více uživatelů.

Progam pro zpracování úlovků přes internet

Jaké jsou výhody:

  • Zpracování je možno provádět z libovolného místa

  • Jedno centrální úložiště dat, odpadá problém s exportem pro sumarizaci a zálohování dat

  • Teoreticky neomezený počet zpracovatelů pro místní organizaci

  • Snadné zpracování kuponů čtečkou čárového kódu

  • Žádné zálohování export dat je součástí zápisu

  • Pro MO ČRS je doporučena čtečka čárového kódu!

  • Nutnost registrace zpracovatele zpracovávané MO z důvodu identifikce a zabezpečení

  • Vyžaduje připojení k internetu

  • HTML protokol neumožňuje takovou rychlost zápisu jako lokální aplikace