Základní údaje

 Zapsané informace slouží pouze k definici uživatele. Níže uvedené údaje stačí k základní identifikaci. Tyto údaje nejsou nikde v celém prostoru vebového sídla veřejně uváděny. Každý uživatel si může zvolit při registraci svoji vlastní alias přezdívku (nickname) pod kterou bude anonymně vystupovat. Volby zařadit do projektu EvMOi nebo Sumář zprovozňují zkušební přístupy do programů internetové evidence členů a zpracování úlovků. Tyto volby nejsou povinné a nejsou veřejně přístupné. Registrací souhlasí uživatel se zapsáním svých vyplněných údajů do databáze a jejich zpracováním. Základní pravidla v rámci nařízení GDPR
  1. Osobní registrační údaje nejsou veřejně přístupné a nejsou poskytovány dalším subjektům
  2. Data jsou zabezpečena snandardnímy bezpečnostními mechanismy hesla, šifrování, atd.
  3. Tiskové výstup z jednotlivých modulů jsou jen na předepsaných tiskových formulářích (povolenky, legitimace a účetní výstupy)
  4. Zkušební virtuální testovací seznamy jsou vygenerovány náhodně a nemají žádnou vazbu na osobní údaje
Muž / žena:
Svaz > MO:

Narozen:
Jméno:
Příjmení:
  EvMOi:
Esumář:
   Profil:
Registrováno:
© Copyright 2020, Novonet, všechna práva vyhrazena! (01.06.2020 22:30)