Screen:
Přihlásit se
Reset hesla
Reset hesla

Vyresetování hesla

Zadat uživatelské jméno

Pokud je účet zablokován,
reset není povolen!


EvMOi 1Internetová Evidence
EvMOi 2Internetová Evidence

SumářI

Internetová evidenc úlovků

Lístkárna č.1

Evicence povolenek pro MO

Evidence vydaných a vrácených povolenek.

Esumář

Program pro evidenci členů

SumářI

Internetová evidenc úlovků nas všech revírech ČRS

Lístkárna č.2

Evicence vydaných a přijatých povolenek dle místních organizací

© Copyright 2020, Novonet, všechna práva vyhrazena! (28.07.2020 18:00)