Přihlásit se
Reset hesla
Evidence povolenek
Evidence členů
Evidence členů
Evidence úlovků
Screen:
EvMO2017
Upgrade programu EvMO2010. Byla použita výkonnější dababáze s bezpečnějším šifrováním. Po zkušenostech s EvMO2010 byly přidány další fukce a vylepšení. Lze jej alternativně propojit s programem Sumář pro automatické doplňování osobních údajů ke zpracovávané povolence. Program dostal nové grafické prostředí. Je datově plně kompatibilní s internetovou variantou EvMOi. Převod na internetovou variantu je možný během jednoho dne. Doporučuje se ovšem převod uskutečnit vždy na konci účetního roku. Program je k dispozici zdarma.

Článek napsal MNo

EvMOi evidence členů
Protiváha placenému systému LIPAN. Eviduje členskou základnu libovolné místní organizace nebo libovoné množiny místních organizací. Všechny místní organizace jsou spravovány z jednoho centrálního místa. Neomezený počet výdejen povolenek pro místní organizaci. Unikátní systém zadávání plateb a povolenek. Celý systém je registrován a chráněnjako užitý vzor. Minimální nároky na internetovou konektivitu. Je propojená s aplikací "Lítkárna" která řídí vydávání povolenek pro MO.

Článek napsal MNo

Sumář úlovků
Slouží k elektronickému zpracování úlovků a kontrol rybářské stráže z rybářských povolenek na PC. Pro zápis využívá čárový kód na povolenkách. Umí sumarizovat i revíry MRS včetně podrevírů. Nedovoluje pořizovat nesprávná a neúplná data. Umožňuje smarizovat i úlovky vrácené vodě. Program lze propojit s evidenci členů EvMO2017 a tím propojit s povolenou osobní údaje rybáře. Program je k dispozici zdarma.

Článek napsal MNo

Lístkárna
Jednoduchá evidence vydaných a vrácených povolenek pro místní organizace. Eviduje online stav vydaných povolenek pro MO se stavem ve skladu. Provádí konečné vyúčtování prodaných a vrácených povolenek od místních organizací. Používání čtečky čárového kódu usnadňuje úmorné zadávání čísel a druhů povolenek a automaticky vylučuje chyby při zpracování. Pořízená data jsou propojena s programem EvMOi. Program je k dispozici zdarma.

Článek napsal Pet

Rybářské stránky

ČRSČeský rybářský svaz
MRSMoravský rybářský svaz
MRKMoravský rybářský klub
Jednotlivé moduly jsou průběžně vyvíjeny na základě požadavků uživatelů a datum změny zobrazovány zde. Webové aplikace jsou vždy aktuální. EvMO2017 lze aktualizovat z menu nebo pomocí aktualizačního programu.

EvMO2017

Změna 16.01.2020

EvMOi

Změna 16.01.2020

Sumář úlovků

Změna 15.02.2020

Lístkárna

Změna 15.01.2019

© Copyright 2020, Novonet, všechna práva vyhrazena! (12.09.2020 21:30)