Screen:
Přihlásit se
Reset hesla
Reset hesla
26.07.2020 21:37

Zkušební provoz různého software

EvMO2010
Vývoj programu EvMO2010 byl ukončen z důvodu zastaralé technologie,bezpečnosti a malého výkonu při zpracování velkého počtu členů a jejich plateb. Doporučuje se přejít na program EvMO2017 nebo jeho internetovou variantu EvMOi. Technická podpora zůstavá zachována.K dispozici je poslední aktualizační soubor.

Článek napsal MNo

Lístárna

Evicence vydaných a přijatých povolenek dle místních organizací

pokusný text

Článek napsal MNo

Microsoft Edge

pokusný text

EvMOi

Internetová evidence členů MO

internetová varianta bude k dispozici v měsící listopadu


EvMOi 1Internetová Evidence
EvMOi 2Internetová Evidence

SumářI

Internetová evidenc úlovků

Lístkárna č.1

Evicence povolenek pro MO

Evidence vydaných a vrácených povolenek.

Esumář

Program pro evidenci členů

SumářI

Internetová evidenc úlovků nas všech revírech ČRS

Lístkárna č.2

Evicence vydaných a přijatých povolenek dle místních organizací

© Copyright 2020, Novonet, všechna práva vyhrazena! (28.07.2020 18:00)