EvMOi Rok:
 

EvMOi - rybářská evidence členů, program na rozdíl od "IS LIPAN" vždy zdarma! (08.01.2019:00:50)

 1. a) Opraven chybný tisk roků (2015) na povolence pro den 07.01.2019
  b) Řešením by mohlo být začernění roku v platnosti od-do (rok a kupon jsou v pořádku)
  c) Za chybu se omlouváme,vznikla při přidání povolenek pro nečleny se špatnou platností

 2. V kartě člena přidán status „Trest“. Status jiný než „Aktivní" neumožňuje vydat povolenku nebo platbu! Pro vydání je nutno zapsat satus „Aktivní" a člena znovu načíst. Následně se načtou oprávněné platby, povolenky a lze je přiřadit. Při načítání se zobrazuje výstražné okno. Smyslem je nevydávat náhodně povolenky neoprávněným členům.

 3. Zvýšeno zabezpečení výkonnějším šifrováním. Dále zařazení pro editaci jednotlivých aplikací se povoluje až na základě emailového nebo telefonického požadavku oprávněného funkcionáře MO.

 4. Vytvořena druhá varianta zobrazení pro uživatele širokoúhlých monitorů

 5. Tvorba číselníků povolenek a plateb pro rok 2019 umožňuje plný převod z roku předchozího. Uživatel si jen změní parametr číselníků (cena, popis, atd.) pro aktuální rok.

 6. I nadále je pro pražské a středočeské uživatele nabídka povolenek propojena s výdejem na příslušném svazu.

 7. Přidány další tiskové výstupy včetně průběžného vyhodnocení prodeje v jednotlivých výdejnách a porovnání počtů jednotlivých druhů prodaných povolenek v poměru k vydaným na svazu dle dodacího listu.

 8. Pro MO s více místy výdejen povolenek je nyní povoleno mít až 5 výdejních míst.

 9. Přidáno každému členu poznámkové pole prakticky s neomezeným rozsahem, umožňujícím přidat ke kartě jakýkoliv zápis. V případě zájmu bude umožněno přidávat elektronické soubory a fotodokumentaci.


Progam program elektronickou evidenci členů MO ve verzi pro internet