Esumář: (30.09.2019 00:00)

  Esumář slouží k elektronické průběžné evidenci úlovků pro jednotlivé druhy povolenek. Na těchto webových stránkách se jedná se o zkušební provoz mající za účel ověřit správnost zápisů a přizpůsobit aplikaci co nejvíce dostupným zařízením a optimalizovat zobrazení a obsluhu přístrojů. Dále je účelem zjistit zájem o tento způsob vyplnění sumáře úlovků a reflektovat na připomínky.
Po technické stránce je vše vyřešeno a zkušební provoz proběhl i s rybářskými "celebritami". Tím odpadá ruční sčítání úlovků za aktuální rok Pro vyzkoušení je nejprve možné pro lepší komfort obsluhy a viditelnost jednotlivých prvků nastavit parametry obrazovky viz "Screen"
Evidence nezbavuje rybáře povinnosti zapisovat povolenku dle stávajících pravidel. Před odevzdáním povolenky je vygenerován a vytisknut sumář úlovků pro kontrolu záznamů v MO a rybář jej přicvakne k povolence ke kontrole.

   Pro pohyb z pole na pole při zápisu úlovků se používá výhradně klávesa <ENTER>

    screen