EvMOi Rok:

EvMOi - rybářská evidence členů, program na rozdíl od "IS LIPAN" vždy zdarma! (27.11.2019:23:30)

Dne: 27.11.2019 21:50 - jak vypsat vydané povolenky pro ZTP a jiné funkce, informace po přihlášení v ikoně Help (i)

  1. Během října probíhají rozsáhlejší aktalizace programu. Cílem je přejít na novější technologie provozu, ještě zvýšit zabezpečení, dále zrychlit chod programu a vylepšit uživatelský komfort při obsluze. Testování probíhá na zkušebním serveru, přesto se mohou objevit občasné chyby. Tyto chyby jsou monitorovány a průbežně vyhodnopcovány a samozřejně budou co nejdříve opraveny.


  2. Zvýšeno zabezpečení výkonnějším šifrováním. Dále zařazení pro editaci jednotlivých aplikací se povoluje až na základě emailového nebo telefonického požadavku oprávněného funkcionáře MO.

  3. Tvorba číselníků povolenek a plateb i pro rok 2020 umožňuje plný převod z roku předchozího. Uživatel si jen změní parametr číselníků (cena, popis, atd.) pro aktuální rok.

  4. I nadále je pro pražské a středočeské uživatele nabídka povolenek propojena s výdejem na příslušném svazu.

  5. Přidány další tiskové výstupy včetně průběžného vyhodnocení prodeje v jednotlivých výdejnách a porovnání počtů jednotlivých druhů prodaných povolenek v poměru k vydaným na svazu dle dodacího listu.

  6. Pro MO s více místy výdejen povolenek je nyní povoleno mít až 5 výdejních míst.

  7. Přidáno každému členu poznámkové pole prakticky s neomezeným rozsahem, umožňujícím přidat ke kartě jakýkoliv zápis. V případě zájmu bude umožněno přidávat elektronické soubory a fotodokumentaci.


Progam program elektronickou evidenci členů MO ve verzi pro internet